Sektor wydobywczy, w tym kopalnie

Firma SPYRA PRIMO oferuje kompletne systemy rur i kształtek wykonanych z tworzyw sztucznych, oraz rur stalowych wraz z armaturą do budowy rurociągów ciśnieniowych w zakładach górniczych, a w szczególności:

 • rury polietylenowe SPE systemu CARBOPIPE: zakres średnic DN90 ÷ DN500, max ciśnienie nominalne 64 bar,
 • rury polietylenowe preizolowane PSPE systemu CARBOPIPE: zakres średnic DN90 ÷ DN420, max ciśnienie nominalne 64 bar,
 • rury stalowe okołnierzowane ST, oraz rury stalowe okołnierzowane z wykładką z tworzywa sztucznego STPE: zakres średnic DN65 ÷ DN600, max ciśnienie nominalne 160 bar,
 • rury stalowe okołnierzowane preizolowane PST, oraz rury stalowe okołnierzowane preizolowane z wykładką z tworzywa sztucznego PSTPE: zakres średnic DN65 ÷ DN350, max ciśnienie nominalne 160 bar,
 • armaturę, kształtki i system połączeń,
 • kompleks osprzętu do budowy rurociągów, w tym zawiesia,
 • wiedzę (know-how) w zakresie projektowania i budowy rurociągów z zastosowaniem wyżej wymienionych wyrobów oraz innych wyrobów dostępnych na rynku.

Załączniki do pobrania

Szczegółowe wymagania na ww. rury określone są w normach zakładowych oraz dokumentacjach techniczno-ruchowych. Niniejsze dokumenty zostały opracowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa m. in.:

 • Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych” (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006. Nr 124, poz. 863), ze szczególnym uwzględnieniem zapisu:
  § 360. „W wyrobiskach górniczych stosuje się materiały chemiczne i wyroby z tworzyw sztucznych spełniające wymagania trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności, a przenośniki taśmowe wyposaża się w taśmę trudno palną, urządzenia kontroli ruchu oraz samoczynnie uruchomiane urządzenia gaśnicze”.